Thursday 24th Jan 2019

   +66 (02) 709 4164-5

เขียนโดย Super User
ฮิต: 787

- เจ้าหน้าที่Programmer - เจ้าหน้าที่IT Support
- เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน - พนักงานขับโฟล์คลิฟท์
- เจ้าหน้าที่ขับรถยกสูง - พนักงานคลังสินค้า
- พนักงานขนส่งสินค้า - พนักงานผลิต
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพQAQC

 

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2044

บริษัท คิวแฟค จำกัด ได้เข้าอบรมการเขียนMindMap ร่วมกับ บริษัท สหายเกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด เมื่อวันที่ 05/03/2559 
ณ บริษัท สหายเกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด