Tuesday 11th May 2021

   +66 (02) 709 4164-5

เขียนโดย Super User
ฮิต: 4562

ตัวอย่างพนักงานของบริษัท QFAC ที่สามารถนำทฤษฎีที่เรียนรู้มากปฏิบัติจริงได้ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในวันที 20 ก.ค. 57 เกิดเคมีหกรั่วไหลใน โกดัง QFAC2 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
นายช่อ ปาจารย์
นายวรุฒ บุญเลิศวิทยา
น.ส.เจนจิรา ไทยตรง
น.ส.ปรียานุช ประกิจ
น.ส.ปิยะธิดา ทางดี
น.ส.รุ้งเพชร สุขมีกลิ่น

เขียนโดย Super User
ฮิต: 4274

 

QFAC. ขอพรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาล
ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิรันดร์ไป
 

 

เขียนโดย Super User
ฮิต: 4396

 

ขอให้ทุกท่านตั้งใจในการเข้ารับฟังการอบรม ในวันนี้ ...  

ภาพจาก กิจกรรม การอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ฝึกซ้อมอพยพดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเก็บกูสารเคมีรั่วไหล 2557

 

 

เขียนโดย Super User
ฮิต: 4190


   งานกีฬาสีประจำปี 2556 ทางคิวแฟคจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่น แข่งขันกีฬาต่างๆเช่น กินวิบาก,แชร์บอล,การแข่งขันประปวดเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ เพื่อให้เกิด ความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความสามัคคีในองค์กร โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556

เขียนโดย Super User
ฮิต: 4104


   งานสัปดาห์ความปลอดภัย 2013 ทางคิวแฟคได้จัดให้มีขึ้นทุกปีเพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย โดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การประกวดการแสดง การเล่นเกมต่างๆ มีวิทยากรมาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยงานสัปดาห์แห่งความปลอดภัยนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 ถึง 18 ตุลาคม 2556 นอกจากได้ความสนุกสนานแล้วยังมีความรู้สอดแทรกให้อีกด้วย