Tuesday 21st May 2019

   +66 (02) 709 4164-5

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2479

 

QFAC. ขอพรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาล
ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิรันดร์ไป
 

 

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2656

 

ขอให้ทุกท่านตั้งใจในการเข้ารับฟังการอบรม ในวันนี้ ...  

ภาพจาก กิจกรรม การอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ฝึกซ้อมอพยพดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเก็บกูสารเคมีรั่วไหล 2557

 

 

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2573


   งานกีฬาสีประจำปี 2556 ทางคิวแฟคจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่น แข่งขันกีฬาต่างๆเช่น กินวิบาก,แชร์บอล,การแข่งขันประปวดเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ เพื่อให้เกิด ความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความสามัคคีในองค์กร โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2478


   งานสัปดาห์ความปลอดภัย 2013 ทางคิวแฟคได้จัดให้มีขึ้นทุกปีเพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย โดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การประกวดการแสดง การเล่นเกมต่างๆ มีวิทยากรมาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยงานสัปดาห์แห่งความปลอดภัยนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 ถึง 18 ตุลาคม 2556 นอกจากได้ความสนุกสนานแล้วยังมีความรู้สอดแทรกให้อีกด้วย

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2934


   ในปัจจุบัน พลังงาน  มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อเป็นการใช้ พลังงานอย่างรู้คุณค่า และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ทาง บริษัท คิวแฟค จึง มุ่งมั่นสู่มาตรฐาน ISO 50001 โดยนำวิธีการประหยัด พลังงานในด้านต่างๆมาใช้งาน มีการจัดทำ KPIด้านพลังงาน วิเคราะห์การใช้พลังงานเพื่อให้ใช้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจะยังคงคุณภาพสูงสุด

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รักษ์คูคลอง