เขียนโดย Super User
ฮิต: 3466

 

  

   1.คาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อสูดเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ หายใจเร็ว ความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจเต้นเร็ว หากได้รับปริมาณมาก จะมีผลกดสมอง มึนงง สับสน อาจหมดสติเสียชีวิตได้

            2.สารฟอร์มาดีไฮด์ ทำให้ระคายเคืองเนื้อเยื่อทางเดินหายใจ ในระยะยาวทำให้เกิดโรคต่อถุงลมปอด ส่วนพิษในระยะเฉียบพลันคือ แสบตา ระคายเคืองทาเดินหายใจ แน่นหน้าอก หายใจหอบ หากสูดดมไอระเหยเข้มข้นสูงมากตั้งแต่ 100 PPM อาจทำให้เสียชีวิตได้

            3.คาร์บอนมอนออกไซด์ มีผลทำให้ออกซิเจนไม่สามารถรวมตัวกับเฮโมโกรบินในเลือดได้ ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน จนเกิดอาการวิงเวียนศรีษะ หัวใจเต้นเร็ว คลื่นไส้อาเจียนถึงขั้นหมดสติและเสียชีวิตได้